Thorgals Värld - Kriss från Valnor 2: Krigardrottningen

  • Rea
  • Ordinarie pris 279 kr


Thorgals Värld - Kriss från Valnor 2: Krigardrottningen

Valkyriornas domstol har sänt Kriss åter till Midgård och de levandes värld, där gudinnan Freja har förbjudit henne att ta någons liv, vare sig djurs eller människors. Endast om Kriss utför en handling värdig att upphöja henne till drottning, kan hon bli kvitt pilspetsen vid hjärtat som hotar att när som helst ända hennes liv.
Kriss och hennes följeslagerska Hildebryn blir snart indragna i en maktkamp om härskarväldet över vikingadömet i nordost, ett rike som står inför flera hot. Från söder attackerar kejsar Magnus' välutrustade armé och i norr har en ny upprorsmakare dykt upp, som går under namnet Helbrägdakungen. Det kommer att krävas allt vad Kriss har av mod och förslagenhet om hon ska komma levande ur konflikten.